teddy, teddy bear, cuddle-1113160.jpg

ตุ๊กตาบำบัด การรักษารูปแบบใหม่ในโลก

ความวุ่นวาย การแข่งขัน และแรงกดดันต่างๆล้วนแต่ส่งผลทางลบต่อสภาพร่างกายของคน เป็นปัญหาทางร่างกายที่มาจากควบคุมของจิตใจ ซึ่งยากที่จะรักษาด้วยการใช้ยากล่อมประสาทอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจการจัดการกับคนที่มีอาการผิดปกติทางจิตใจจึงออกมาในแนวของการใช้สื่อ บางอย่างในการบำบัด คำว่า “เธอราปี” (Therapy) จึงกลายเป็นคำที่รู้จักกันดีในวงการตลาดโลกมากขึ้นตามลำดับ

วันนี้จะพูดถึงเทคนิคการบริการในลักษณะของตุ๊กตาบำบัด ขึ้นชื่อว่าตุ๊กตา แทบจะทุกคนเคยผ่านวัยที่ผูกพันและติดตุ๊กตามาแล้ว ไม่ใช่แค่เมื่อเร็วๆ นี้ หากแต่เป็นความผูกพันความเป็นเจ้าของที่บรรดาเด็กๆ เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ผ่านประสบการณ์กันมาแล้ว แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หลายคนยังคงเก็บเหล่ากองทัพตุ๊กตาไว้เป็นที่ระลึก เป็นของสะสมประจำตัว เพื่อนึกถึงวัยที่แสนจะมีความสุข และวันเก่าๆ ที่น่าจดจำ

ในโลกการตลาดบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ แพทย์กลุ่มหนึ่งพยายามลดการใช้ยาลงด้วยการใช้การบำบัดแบบธรรมชาติแทน การบำบัดด้วยน้ำหรือวารีบำบัด การใช้โยคะร้อนจึงเป็นวิธีบำบัดที่ได้รับความสนใจมากขึ้น

เทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยตุ๊กตาบำบัด (Doll Therapy) ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่นำเอาตุ๊กตามาสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจกับกลุ่ม ผู้ป่วยที่อาจจะเลยวัยเล่นตุ๊กตามาแล้ว ให้กลับมาใช้ตุ๊กตาเป็นเพื่อน เป็นความผูกพัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่มีอาการเบลอ และไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสภาพแวดล้อม และหลายคนไม่ยอมพูดกับคนอื่นๆ ด้วยซ้ำ

การใช้ตุ๊กตาบำบัดส่วนใหญ่จะใช้ตุ๊กตาเด็กเล็ก ที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังและมีหน้าตาใกล้เคียงกับหน้าตาของมนุษย์จริงๆ แต่ก็อาจใช้เป็นตุ๊กตาสัตวอย่างเช่นตุ๊กตาหมีก็ได้เหมือนกัน

วิธีการนี้น่าเชื่อถือเพราะได้ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และมีผลการพิสูจน์ และติดตามประสิทธิผลทางวิทยาศาสตร์ในคนป่วยจริงมาไม่ใช่น้อย และพบว่าใช้ได้ดีกับผู้ป่วยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าตุ๊กตามีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง

ขั้นตอนสำคัญของการใช้วิธีตุ๊กตาบำบัดที่ต้องดำเนินการให้ได้ผลที่ชัดเจน ก่อนการกำหนดโปรแกรมการรักษาด้วยตุ๊กตาบำบัดคือ การศึกษาและบันทึกข้อมูลประวัติของคนป่วยจากคำบอกเล่าของคนภายในครอบครัวคน ป่วย เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษามีข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกใช้วิธีการ บำบัดที่เหมาะสมต่อไป

นอกเหนือจากนั้น นักบำบัดยังต้องอาศัยข้อมูลจากตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลาของผู้ ป่วยแต่ละคน เพื่อกำหนดว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการบำบัด

โดยทั่วไป ช่วงเวลาเริ่มต้นการบำบัดมักจะใช้ช่วงเวลาตอนบ่าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยจะมีภาวะความเครียดสูงกว่าช่วงเวลาตอนเช้า โดยทั่วไปควรจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มๆ ไม่เกิน 5 คนต่อกลุ่ม เพื่อให้สามารถจัดดูแล และรักษาอย่างมีประสิทธิผล

การบำบัดรักษาด้วยตุ๊กตายังต้องการสภาพของห้องมีความเงียบ ไม่หนวกหู เอะอะ พลุกพล่านวุ่นวาย ห่างจากผู้คนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสงบและไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติม บางครั้งอาจมีเสียงเพลงเพราะๆ ประกอบเป็นการใช้เสียงเพลงบำบัดควบคู่กับตุ๊กตาบำบัดก็ได้

หลักการของตุ๊กตาบำบัดก็คือหนึ่งในธรรมชาติบำบัด โดยนำหลักการว่าจะจิตใจเป็นตัวควบคุมร่างกาย หากจิตใจตายไปแล้ว ร่างกายก็เท่ากับตายตามไปด้วย การรักษาจึงใช้การเข้าให้ถึงจิตใจของผู้ป่วย ให้ใจเป็นเจ้าของร่างกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อยู่คนเดียวมาอยู่กับตุ๊กตาในฐานะเพื่อนคู่กาย ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับ

พิลโลดอลรับผลิตตุ๊กตา หมอนตุ๊กตา
สามารถสั่งผลิต รวมถึงขึ้นตัวอย่างได้ทันที
พร้อมให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้
จ่ายติดต่อได้เลยที่ 081-733-3017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *