เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของ Pillowdoll.co

เกิดขึ้นจากมุมมองที่อยากให้คนทั่วไปสามารถผลิตตุ๊กตาได้ตามจินตนาการ โดยเรียบง่ายที่สุด

พ พิลโลดอล (Pillowdoll) ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบในตุ๊กตาหลากหลายประเภท โดยมีมุมมองที่อยากให้ลูกค้าทั่วไปรวมถึง SME สามารถสั่งผลิตตุ๊กตาได้อย่างง่ายดาย เรายึดมั่นในความเป็น “โรงงานผลิตตุ๊กตา ออนไลน์” โดยมีจุดเด่นคือ  ขั้นต่ำที่ไม่ต้องเยอะ และราคาที่ไม่แพงจนเกินไป แต่ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

พิลโลดอล มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเห็นสังคมมีคุณภาพและความสุข โดยเรามีแคมเปญที่จะแจกตุ๊กตาให้แก่เด็กด้วยโอกาสตามชนบท และเราเล็งเห็นความสำคัญของ “แรงงานในครัวเรือน” โดยเราจะจ้างแรงงานในครัวเรือนพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้แต่ละชุมชนเกิดรายได้แก่ตนเอง

ryan-fields-Xz7MMD5tZwA-unsplash
pexels-pixabay-264917
pexels-pixabay-206402

จุดเด่นของเรา

ใส่ใจในรายละเอียด​
วัตถุดิบที่หลากหลาย
รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีสารตกค้าง มีใบรับรองมาตรฐาน

มีตัวอย่างให้ชมก่อนตัดสินใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงงาน

ฟรีสัญญาณ Wifi

ห้องประชุม

วัตถุดิบตัวอย่าง

ที่จอดรถ

"เรามุ่งมั่นตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นและบริการด้วยความฉับไว เพื่อให้เกียรติกับความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เรามา"
- ปวริศ สกุลไชยกร

แนะนำโดย